Hyams լողափը

Սիդնեյից 300 կմ հեռավորության վրա գտնող Hyams լողափը հայտնի է իր ճերմակ ավազով: Եվ իսկապես այնտեղի ավազն այնքան ճերմակ է, որ, հեռվից դիտելով, թվում է՝ հարած սերուցք է:

Related posts

Leave a Comment